Api Wilder

De bij is uiterst belangrijk voor de mens: ze helpt ons namelijk groenten en fruit te laten groeien ! Onze levensstijl en consumptiepatronen zijn echter een dreiging voor de organisatie en zelfs de overleving van de bijen. De vraag is wat hieraan kan gedaan worden ?

Een burgercollectief van Sint-Agatha-Berchem en onmiddelijke omgeving heeft besloten om de bijen te helpen door een bijenstal in te richten aan de rand van het Wilderbos. APIWILDER was geboren. Brussel Leefmilieu, de beheerder van het bos, heeft deze didactische site, een stukje grond dat vroeger als moestuin werd gebruikt, speciaal de bestemming apicultuur gegeven.

APIWILDER wordt financieel ondersteund door Agenda 21 van Sint-Agatha-Berchem en BLED. Dit pilootproject in de Brusselse regio heeft twee doelstellingen:
- Berchemnaren initiëren tot een voor de bijen meer respectvolle apicultuur;
- Het grote publiek sensibiliseren voor de rol van de bijen en het nut om drachtplanten in de tuin te laten groeien.

Sinds 2011 produceren wij zwermen voor geïsoleerde imkers en een honing van zeer hoge kwaliteit.
Tijdens het jaar maken we informatieve borden over het werk van de bij en de imker.

Wil je meer weten over bijen, of wil je mee in het project stappen en actie ondernemen, contacteer ons dan zeker !

We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept  More information